Cevap: Sakal meselesi azami bir sünnet olup, bırakan veya bırakmayan Nur talebeleri vardır….

Cevap: Cevap: Resuli Ekrem(asm) sünneti seniyesi dairesinde giyinirler. Özel bir kıllık kıyafetleri yoktur….

Cevap: Risale-i Nura ve Biüzzamana yöneltilen soruları tenkitleri, hak namına, doğru olarak insanlara…

Cevap: O zamanki asrın alimleri Risale-i Nura ve Bediüzzamana hayran kalmışlar ve takdir…

Cevap: O zamanki hayat şartlarında çocuk yaşta tahsil ilme başlamış olup, o zamanın…

Cevap: Kesbi ve Vehbi olmak üzere iman ilimleri ikiye ayrılır. Kesbi ilimler insanın…

Cevap: Mezheplerin hakikatını anlatıp, lazım ve elzeminden bahseder. Tafsilatını Yirmi Yedinci Söz Hatimesinde…

Cevap: Ehli sünnet içinde az bir zümre olduğunu, bunların da inşallah çabuk intibaha…

Cevap: Bu zaman, tarikat zamanı değil, iman kurtarma zamanı der. Bunun bir sebebi…

Cevap: Risale-i Nurda Alevilik meselesini anlatan yerlerde mevzu şöyle hülasa edilir: “Ehli sünnet…

Cevap: Cevap: Risale-i Nur bu zamana bakan bir eser olup Kuran-ı hakimin eczane-i…

Cevap: Birkaç manada olabilir, herkes her manayı tam anlamadığı veya anladığını sanıp yanlış…

Cevap: Bu zamanda herkesin cüzi bir himmeti olup, o cüzi himmetini bir noktaya…

Cevap: Nasılki hadis dersinde hadis okunduğu gibi veya Hanefi fıkıh dersinde imamı azamın…

Cevap: Risale-i Nur bir tefsiri Kurani olduğu için marifetullah, imanı billah vs., dersleri…

Cevap: Bir tefsir dersi olan Risale-i Nur zaten Kuranı anlamak, istifade etmek olduğu…

Cevap: Risale-i Nur külliyatı bir kuran tefsiri olması hesabıyla bu soruyu kendi içinde…

Cevap: Risale-i Nur islami ilimler içinde tefsir ilminin bir dersi olup müminlerin imanını…

Cevap: Bir örgüt veya cemiyet olmadığı için, böyle bir şeye ihtiyaç olmayıp gayeleri…

Cevap: Risale-i Nur şeyh mürrid ilişkisi esas olmayıp, her bir Nur talebesi kendi…

Cevap: Risale-i Nur talebelerinin en büyük gayesi ve hizmetleri, müminlerin uhuvvetini esas alır,…

Cevap: Risale-i Nurları yazıp, okuyan derslere devam edene, Nur talebesi denir. Nurculuk bir…

Cevap: Risale-i Nur tamamen bir manevi hizmet oluğu için bütün gücü ihlas, sadakat,…

Cevap: Nur talebeleri kainatın en büyük meselesi ve hakikatı olan imana ve kurana…

Cevap: Nur talebeleri bir tarafa taraf olmaz. Siyaset cihetiyle yalnız mütacaviz dinsizlere karşı…

Cevap: Siyaset hesabına değil. Nurların intişarı ve maslahatı hesabına bazı kardeşler, nurlar namına…

Cevap: Risale-i Nur talebeleri siyasetten içtinab etmeleri, iman mali umumi olduğu için, muhalifte…

Cevap: Risale-i Nur talebeleri siyasetten çekilmişler ve kuran ve iman hizmeti dışında hiçbir…

Cevap: İktisat ve kanaatla yaşamayı kendilerine rehber edip mütevazi bir yaşam sürerler. Ayrıca,…

Cevap: Resulullah(sav) döneminden başlayıp var olan hatta bu manayı deruhte eden ilk yer…

Cevap: Bu bir ruhbanlık değildir, sadece Bazı Nur talebelerinin hayatlarının bir kısmını iman…

Cevap: Risalei Nurda evlenmeyin, bekar kalın diye bir zorunluluk yoktur. Sadece hayatının bir…

Cevap: Hizmet manası iman ve kuran hakikatlarının anlatıldığı veya neşredildiği yerler olup, bu…

Cevap: Şakird talebe manasında kullanılan bir kelime olup, kuran talebelerine verilen bir isimdir….

Cevap: İkisi de aynı mana da olup, burada maddi ve manevi ilimlerle kendilerini…

Cevap: dersaneyi Nuriye veya medresi Nuriye diye adlandırılan yerler olup Burada kalan kişiler…

Cevap: Risale-i nur bir cemiyet veya tarikat olmayıp imani ve kurani bir tarzda…

Cevap: Risale-i Nur’la İman Hizmeti kurani bir tarz ile insanlara islamiyetin hakikatını ders…

Cevap: Risale-i Nur talebeleri kendi içinde iki ana grup şeklinde okuyucular ve yazıcılar…

Cevap: Hattı kuran (Osmanlıca ) onaltı kitap Latincede ise ondört kitap (bazı hattı…

Cevap: Risale-i Nur kuranın iman hakikatlarını izah ve isbat eden bir kuran tefisiridir.tehhid…

Cevap: Bediüzzaman Said Nursi Rumi 1293 tarihinde bitlisin hizan kazsı isparit nahiyesinde dünyaya…