Risale-i Nur Nedir

Risalei nur asrımızın anlayışına uygun akli ve mantıki delillerle Kur’an-ı Kerim’in bu zamana bakan (her zamana olduğu gibi) bir tefsiridir. Tefsirler iki kısımdır:

Birinci Kısım: Kur’anın ibare ve kelimesini tefsir eden tefsirler.

İkinci Kısım: Tefsirler kuranın imani hakikatlerini kuvvetli delilerle ispat ve beyan eden tefsirler

Risale-i Nur bu kısım tefsirler sırasına girer.

Risale-i Nur Külliyatı